0
2016

Jaarverslag
in cijfers

Samen bouwen

Het Agentschap Integratie en Inburgering bouwt aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht herkomst of achtergrond.

Hoe?

Lokale besturen, organisaties en burgers vinden bij ons ondersteuning om vlotter in te spelen op de uitdagingen van migratie:

 • inburgering
 • Nederlands leren
 • integratie
 • vreemdelingenrecht en internationaal familierecht
 • sociaal tolken en vertalen

Ons aanbod is op maat en geworteld in de praktijk.

6

regio's

We zijn actief in zes regio’s:

 • regio Antwerpen
  (behalve stad Antwerpen)
 • regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  (behalve Nederlands leren)
 • regio Limburg
 • regio Oost-Vlaanderen
  (behalve stad Gent)
 • regio Vlaams-Brabant
 • regio West-Vlaanderen.

De hoofdzetel is gevestigd in Brussel.

30

contacttalen

Een cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) biedt inburgeraars een gericht en interactief lessenpakket over het dagelijkse leven in Vlaanderen.

In 2016 organiseerden we 861 cursussen MO in 30 verschillende talen.

 • Meer dan de helft van de cursisten volgde de lessen in het Arabisch, Engels of Frans.
 • Andere belangrijke contacttalen waren het Nederlands, Roemeens, Russisch en Pools.
12.753

nieuwe cursisten maat­schap­pelijke oriëntatie

 • 2.483 regio Antwerpen
 • 2.772 regio Brussel
 • 1.626 regio Limburg
 • 1.711 regio Oost-Vlaanderen
 • 1.736 regio Vlaams-Brabant
 • 2.425 regio West-Vlaanderen

Het inburgerings­traject

Een inburgerings­traject bestaat uit

 • een cursus maatschappelijke oriëntatie
 • een basiscursus Nederlands als tweede taal
 • begeleiding bij het zoeken naar werk, een opleiding of naar info over sport, cultuur en vrije tijd.

Inburgeraars kunnen met al hun vragen bij een persoonlijke begeleider terecht.

18.075

nieuwe inburgerings­trajecten

 • 3.396 regio Antwerpen
 • 3.567 regio Brussel
 • 2.944 regio Limburg
 • 2.324 regio Oost-Vlaanderen
 • 2.521 regio Vlaams-Brabant
 • 3.305 regio West-Vlaanderen

Personen die in 2016 met een inburgeringstraject startten:

 • 60% rechthebbend inburgeraar
 • 40% verplicht inburgeraar
7.863

trajecten asielinstroom

In het najaar 2015 kende ons land een verhoogde instroom van asielzoekers. Daardoor zagen wij in 2016 een sterke stijging van het aantal asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in onze inburgeringstrajecten.

Asielzoekers mogen zich meteen na hun asielaanvraag aanmelden voor een cursus Nederlands. Zij hebben na vier maanden recht op een inburgeringstraject, zolang hun asielprocedure loopt.

Erkend vluchtelingen of subsidiair beschermden die in een Vlaamse gemeente wonen, zijn verplicht een inburgeringstraject te volgen.

10.713

inburgerings­attesten

Na afloop van een inburgeringstraject ontvangen inburgeraars een attest.

Uitgereikte inburgeringsattesten per regio:

 • 2.372 regio Antwerpen
 • 1.671 regio Brussel
 • 1.592 regio Limburg
 • 1.477 regio Oost-Vlaanderen
 • 1.633 regio Vlaams-Brabant
 • 1.968 regio West-Vlaanderen

Deze personen begonnen hun inburgeringstraject vaak al in 2015 of nog eerder.

611

begeleidingen

We begeleiden lokale besturen en organisaties bij:

 • het wegwerken van integratie- en taaldrempels
 • het correct toepassen van het vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Onze begeleiding is op maat, met een actieve participatie van alle betrokkenen. We bepalen samen de meest geschikte begeleiding en zoeken naar realistische oplossingen.

751

vormingen

Lokale besturen en organisaties volgden bij ons vorming op maat over:

 • omgaan met diversiteit
 • toegankelijkheid
 • taalbeleid en taalpromotie
 • vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

In 2016 bereikten we 17.163 professionelen en vrijwilligers uit diverse sectoren.

12.750

vragen aan de juridische helpdesk

De juridische helpdesk gaf informatie en advies over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

Belangrijke gebruikers:

 • OCMW’s
 • CAW’s
 • gemeentelijke en stedelijke diensten
 • advocatuur
 • vrijwilligersgroepen
30.031

tolk- en vertaal­opdrachten

We bieden sociaal tolk- en vertaalhulp aan lokale besturen en organisaties die op een toegankelijke en effectieve manier met klanten willen communiceren.

49.182

NT2-gesprekken

Anderstaligen vinden bij ons alle informatie over cursussen Nederlands als tweede taal (NT2).

Op basis van een gesprek of een test verwijzen we hen door naar de meest geschikte cursus NT2. Daarbij houden we rekening met factoren als:

 • het niveau Nederlands
 • de leersnelheid
 • de woonplaats van de anderstalige
 • de gewenste lesplaats en -frequentie
 • de persoonlijke redenen om Nederlands te leren
788

medewerkers

788 enthousiaste medewerkers verzorgen deze gevarieerde dienstverlening. Dit doen ze vanuit 36 vestigingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Van hen is:

 • 73% een vrouw
 • ongeveer een kwart deeltijds aan de slag